• Domů
  • Zásady ochrany soukromí

Zásady ochrany soukromí

Úvodní ustanovení

V souladu s platnými právními předpisy a standardy ochrany osobních údajů se portál Estetická Dentální Péče zavazuje ke zpracování a ochraně osobních údajů v maximální možné míře. Cílem tohoto dokumentu je poskytnout uživatelům webových stránek esthe-dent.cz podrobné informace o tom, jakým způsobem je zacházeno s jejich osobními údaji, jak jsou tyto údaje shromažďovány, uchovávány a používány. Tento dokument definuje také práva subjektů údajů a postupy, které mohou subjekty údajů využít k ochraně svého soukromí. Jedná se o extenzivní a detailní popis praktik, kterými se společnost a její zástupci řídí při zajištění soukromí svých klientů.

Shromažďování osobních údajů

Při návštěvě a používání webové stránky esthe-dent.cz může být od uživatelů vyžadováno, aby poskytli určité osobní údaje pro účely registrace, objednávání služeb či komunikace se zástupci společnosti. Příklady takových údajů zahrnují jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další údaje důležité pro poskytnutí služby nebo zpracování požadavku. Stránka také automaticky shromažďuje data o návštěvnosti a o používání webu za účelem analyzování a zlepšení kvality služeb.

Užití osobních údajů

Osobní údaje získané provozovatelem webu esthe-dent.cz jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a slouží v prvé řadě k zajištění poskytovaných služeb, reagování na požadavky klientů, marketingové a analytické účely a zlepšení uživatelského komfortu. Všechny aktivity spojené se zpracováním osobních údajů jsou prováděny na základě platných zákonů a uživatelé mají možnost kdykoliv svou souhlas se zpracováním těchto údajů odvolat.

Ochrana a uchovávání osobních údajů

Poskytovatel webových stránek esthe-dent.cz přijímá všechna možná technická a organizační opatření pro ochranu osobních údajů svých klientů. Údaje jsou uchovávány v bezpečných databázích a jsou přístupné pouze oprávněným osobám. Zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, zničení nebo jiným rizikům je neustále aktualizováno a posilováno.

Práva subjektů údajů

Uživatelé mají právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požadovat jejich opravu nebo výmaz, stejně jako právo vznést námitku proti zpracování. Obraťte se prosím na nás prostřednictvím e-mailové adresy [email protected], pokud si přejete uplatnit svá práva nebo máte jakékoliv dotazy týkající se osobních údajů. Provozovatel webové stránky Jaroslav Novák je odpovědný osobou, která zařídí vyřízení vašich požadavků v souladu s platnými právními předpisy. Kontaktní informace provozovatele: Obilní trh 9, 602 00 Brno-střed, Česká republika.

Závěrečná ustanovení

Tento dokument o ochraně osobních údajů je průběžně aktualizován a je k dispozici ke stažení a nahlédnutí na webových stránkách esthe-dent.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tento dokument kdykoliv upravit nebo změnit. Doporučujeme uživatelům, aby pravidelně kontrolovali obsah této stránky a seznamovali se s nejnovější verzí zásad ochrany osobních údajů.

Jaroslav Novák

Jaroslav Novák

Napsat komentář