Informace o GDPR

Ochrana osobních údajů

Naše společnost považuje ochranu osobních údajů za základní prvek poskytovaných služeb. V souladu s nařízením GDPR (General Data Protection Regulation) se zavazujeme chránit osobní údaje našich klientů a zajišťovat jejich bezpečné zpracování. Na této stránce naleznete podrobné informace o tom, jakým způsobem jsou vaše údaje používány, jak je chráníme a jaká jsou vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů. Věnujeme maximální pozornost transparentnímu a zodpovědnému přístupu ke všem údajům, které nám svěříte.

Zásady pro zpracování osobních údajů

Veškeré zpracování osobních údajů na naší webové stránce je prováděno s nejvyšší možnou mírou zodpovědnosti a důvěry. Respektujeme vaše právo na soukromí a na ochranu vašich osobních údajů, a to v souladu s platnými zákony a nařízeními. Při zpracování vašich osobních údajů neustále dbáme na to, aby bylo zpracování prováděno způsobem, který je nezbytný pro dosažení stanovených účelů, a to po dobu, která je pro tyto účely nezbytná. Sbíráme pouze údaje, které jsou pro daný účel opravdu nutné a neuchováváme je déle, než je zákonem povoleno nebo vyžadováno.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, která vám zaručuje GDPR. Máte právo na přístup k svým osobním údajům, právo požadovat jejich opravu nebo vymazání, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, a také právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Jste-li toho názoru, že nedochází k správnému zpracování vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Tento dokument obsahuje kompletní informace o vašich právech a o tom, jak je můžete uplatnit. Budeme vám vždy nápomocni v tom, abyste pochopili a uplatnili svoje práva týkající se ochrany osobních údajů.

Kontaktní údaje provozovatele

V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na emailové adrese [email protected] nebo na adrese naší provozovny: Jaroslav Novák, Obilní trh 9, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Jsme tu, abychom vám s ochranou vašich osobních údajů pomohli a poskytli relevantní informace a podporu.

Jaroslav Novák

Jaroslav Novák

Napsat komentář